Detail programu

GOLFPLAN.cz (Česká republika)

POPIS PROGRAMU

GOLFPLAN.cz - nejflexibilnější a nejlevnější pojištění pro golfisty v ČR. Po celé Evropě toto golfové pojištění nemá konkurenci!


GOLFPLAN je online golfové pojištění, které chrání golfisty před průšvihem a nečekanou událostí. Golfové pojištění má rozsáhlé pojistné krytí viz parametry pojištění na stránkách www.golfplan.cz


Proces sjednání online do 2 minut!


Jedná se o soubor několika podpojištění v jednom balíčku. 


GOLFISTA + HRA - Pojištění odpovědnosti, úrazu, hospitalizace, stomatologie až do výše 60 mil Kč. V rámci golfu také obsahuje pojištění hole in one, startovného nebo členství v klubu až do výše 30.000 Kč


GOLFOVÝ BAG + HOLE  - Krádež, ztráta, poškožení hole nebo golfového bagu vč. příslušenství (Laser, GPS hodinky, oblečení atd.) a v případě cestování kryje náklady na pronájem holí až do výše 150.000 Kč.


GOLFOVÝ VOZÍK - Krádež, ztráta nebo poškození elektrického nebo ručního manuálního vozíku až do výše 100.000 Kč.


Cílová skupina - amatéři i profesionálové, rodiny, skupiny, kluby, golfové resorty - všichni co hrají golf bez ohledu na věk!


Cena pojištění za rok bez holí a golfového vozíku : Od 1.800 Kč do 2.000 Kč amatér, profesionál od 12.900 Kč.


Cena pojištění za rok bez golfového vozíku : Od 2.500 Kč do 3.900 Kč amatér, profesionál od 12.900 Kč.


Cena pojištění za rok s golfovým vozíkem : Od 2.900 Kč do 4.900 Kč amatér, profesionál od 12.900 Kč.


Pojistné období : 12,24,36 měsíců


Model odměn : CPA - Odměna 10% - 0-50 pojištěnců, 12% - 51 - 150 pojištěnců, 14% - 151 - 300 pojištěnců, 16% - 301 a více pojištěnců.


BONUS odměn: CPC - 0.5 Kč/ klik (Ryze tématické weby)


Výplata odměn: 1x měsíčně na základě generovaného reportu v systému vždy k 10. dni v měsíci. Min. částka pro výplatu 500 Kč.


Schvalování odměn : u plateb online ( kartou, paypal, apple pay, google pay atd. ) - automatické, v případě platby převodem - ruční do 10 dnů od vytvoření konverze.


Platnost cookies : 30 dnů


Kromě standardní odměny 10% - 16% za sjednání online pojištění, vám vyplatíme také odměny za soutěže, bonusy a mnoho akčních nabídek.


Reklamní kreativy : pokud vám nevyhovují rozměrny, naši grafici připraví na míru pro váš web jakýkoli rozměr nebo iframe. Stačí nám napsat.


Zakázáno!


Přísně zakázáno je zasílání nekalé reklamy (spamu) prostřednictvím diskusních skupin, e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků. Partner je povinen dodržovat Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Především je zásadní § 7 - Šíření obchodních sdělení, kde je uvedeno toto (zjednodušeně):
  • Rozesílat obchodní sdělení elektronickými prostředky lze pouze na uživatele, kteří k tomu dali předchozí souhlas.
  • Uživatel má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet odesílatele odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.
  • Každá takováto zpráva/email/nabídka musí být zřetelně a jasně označena jako obchodní sdělení.
  • Každá takováto zpráva/email/nabídka nesmí skrývat nebo utajovat totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje.
  • Každá takováto zpráva/email/nabídka musí být zaslána s platnou adresou, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány.
Veškeré obchodní sdělení (SMS, email), které jakkoliv souvisí se spoluprací dle těchto podmínek, je partner oprávněn rozesílat pouze po předchozím souhlasu provozovatele a pouze ve znění a grafické úpravě, která bude předem provozovatelem odsouhlasena. V případě nedodržení ztrácí partner nárok na odměnu v kalendářním měsíci, kdy porušení proběhlo a zavazuje se uhradit smluvní pokutu 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.